IJshockey, Bergrede, en tijd voor actie – perfecte ingrediënten voor een Engels-Nederlands jeugdweekend

Tijdens het eerste weekend in maart kwamen de jeugdgroepen van BCC uit Engeland op bezoek bij de jeugd van BCC West-Nederland. Aanleiding was de langverwachte ontmoeting tussen de hockeyteams, maar het werd veel meer dan dat: een combinatie van Bijbelse opbouw, sport en actie.

Je wordt heel dankbaar als je nadenkt over de visie en liefde waarmee de herders van de gemeente inspiratie hebben gegeven en ruimte hebben gecreëerd voor wat je een ‘perfecte combinatie’ van jongerenwerk zou kunnen noemen voor de vele jongeren in onze gemeenten.

Wat voorop staat – wat het doel is met alles, is: in aanraking komen met de gelukkig-makende boodschap van Jezus. Je kan ook zeggen: in aanraking komen met Jezus zelf om een persoonlijke dagelijkse relatie als navolger van Jezus te krijgen. En daarvoor heb je naast een heldere, toepasbare verkondiging van die boodschap en je eigen instelling om als christen te leven, ook elkaar nodig. Tieners met hun leeftijdgenoten, en goede voorbeelden van mentoren die vaak maar een paar jaar ouder zijn. En dan: aantrekkelijke activiteiten die je samen kunt beleven (zoals in dit geval ijshockey), en acties waarin de jongeren kunnen samenwerken en hun talenten, tijd en geld op een goede manier leren besteden. De jongeren beleven daar zoveel vreugde aan!

De sfeer zit er goed in tijdens het Engels-Nederlandse jeugdweekend
Samenkomsten, activiteiten en gezamenlijke maaltijden – zo leren de jeugdgroepen elkaar goed kennen.
Ontmoetingen tussen Nederlandse en Engelse jeugd leidt tot nieuwe vriendschappen

“Dat kunnen wij.”

Op vrijdagavond kwam de touringcar uit Engeland aan bij de zaal in Houten, waar de jeugd uit West-Nederland hen stond op te wachten. Na een warme maaltijd volgde een opbouwende jeugdsamenkomst in twee talen en aansluitend wat kennismakingsactiviteiten, voordat de Engelse gasten bij hun Nederlandse gastheren en -vrouwen in de auto stapten naar de gastgezinnen.

De samenkomst ging over Johannes en Jacobus die graag links en rechts van Jezus wilden zitten in zijn heerlijkheid. (Markus 10:35-40.) Die wens past bij elke navolger van Jezus, en Jezus verweet hun niet dat ze zo vrijmoedig waren, maar hij wees hen op de voorwaarden om in de eeuwigheid dicht bij Hem te kunnen zijn, namelijk: de beker drinken die Hij heeft gedronken en gedoopt worden met de doop waarmee Jezus zelf gedoopt werd. Het werd een opwekkende, geloofsversterkende avond, waarin veel jongeren zich in hun getuigenissen aansloten bij het geloof van de twee discipelen die zeiden: “Dat kunnen wij.”

Een jeugdsamenkomst met vertaling van Nederlands naar Engels en vice versa.

De Bergrede van Jezus

Op zaterdag bestond het programma na een brunch in de gastgezinnen uit een gevarieerd activiteitenaanbod in Utrecht, om vervolgens weer in Houten bij elkaar te komen voor een themasamenkomst naar aanleiding van de verzen uit de Bergrede (Mattheus 6:1-4). In die verzen waarschuwt Jezus zijn discipelen ervoor dat zij niet hun dienstbetoon moeten doen voor de eer en erkenning van mensen, maar voor God zelf, zodat je van God die jouw Vader is je loon krijgt. Na een panelgesprek over dit onderwerp en enkele aanvullingen van jeugdleiders, maakten opnieuw veel jongeren van de gelegenheid gebruik om hun getuigenis te geven.

Voor wie het nog niet wist: de jongeren van Brunstad Christian Church volgen deze maanden, tot Pasen, overal ter wereld een podcast-/filmserie over de beroemde Bergrede van Jezus die een heel duidelijke samenvatting is van wat Jezus eigenlijk op zijn hart heeft voor zijn discipelen.

Lees ook: De Bergrede – de belangrijkste toespraak ooit?

Een groep van Engelse en Nederlandse jongeren zingen samen een lied.

Engelse ‘Bulldogs’ en Nederlandse ‘Westcoast Wolves’

Aan het begin van de avond was het tijd om te vertrekken naar de ijsbaan in Hoorn, waar de Engelse ‘Bulldogs’ het opnamen tegen de ‘Westcoast Wolves’. IJshockey is in de afgelopen jaren voor veel jongeren in BCC een populaire sport geworden, en tijdens de jongerencamps vinden regelmatig toernooien plaats. Deze avond was een mooi trainingsmoment voor het aanstaande paaskamp. Het werd een feestelijke, sportieve avond met enthousiast publiek.

Active Sport- en activiteitenvereniging

Active Sport- en activiteitenvereniging is verbonden aan BCC Nederland en onderschrijft de geloofsgrondslag van BCC Nederland. De vereniging heeft vier afdelingen verspreid in Nederland en organiseert activiteiten ondersteunend aan het gemeenteleven, op het gebied van sport, spel, cultuur en reizen voor diverse doelgroepen. In 2023 organiseert zij onder andere de deelname aan de jeugdkampen van Brunstad Ungdomsklubb (Brunstad Jeugdclub), maandelijkse tot tweewekelijkse activiteitenclubs en de voetbal- en ijshockeytraining voor kinderen en jongeren.  

Veel (jong)volwassenen binnen BCC Nederland zetten zich als vrijwilliger in voor vereniging Active, en dragen er op die manier aan bij dat kinderen en jongeren positieve ervaringen opdoen en hun talenten kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met christelijke waarden. Lees meer op: www.verenigingactive.nl  

IJshockeyteams nemen het tegen elkaar op, aangemoedigd door het publiek
Er zijn jongens- en meidenteams die meedoen aan de wedstrijden

Spaaractie

Een thema dat de banden met de Engelsen nog extra versterkte, was de spaaractie van de jongeren waarvoor de Engelse plaatselijke gemeenten met BCC West-Nederland samen in een team zitten. De gezamenlijke doelen geven gespreksstof tijdens het weekend en er werd op zaterdagmiddag zelfs nog een moment gevonden voor een korte statusupdate in magazine-stijl waarbij ook de gemeenten uit Polen en Urbana (VS, Ohio) die van hetzelfde team deel uitmaken online konden aanhaken.

Lees ook: Nieuwe actie zet jongeren in beweging

Nadat het die avond laat was geworden vanwege de gezelligheid in de huizen van de gastgezinnen, verzamelde iedereen zich op zondag rond het middaguur weer in Houten waar de touringcar met Engelsen werd uitgezwaaid door een grote groep mensen uit West-Nederland die aansluitend een opbouwende algemene zondagssamenkomst beleefden. Die samenkomst kreeg hetzelfde thema als de jeugdsamenkomst waarmee het weekend op vrijdagavond was begonnen.