Nieuwe actie zet jongeren in beweging

Met jaarlijks vier jongerenkampen en minstens zoveel christelijke conferenties in het verschiet, heeft de jeugd van BCC West-Nederland veel om zich op te verheugen! Om deel te nemen aan de camps en conferenties, komt de jeugd in actie – samen met jongeren uit de hele wereld. 

Bij de start van 2023 lanceerde de plaatselijke gemeente uit Bergen, Noorwegen, een campagne in een nieuw jasje. Het doel is hetzelfde als in voorgaande jaren, namelijk jongeren motiveren om volgens plan te werken om deel te nemen aan camps en te sparen voor toekomstige huisvesting tijdens conferenties van BCC op Brunstad.

Om de banden tussen gemeenten te versterken, zijn alle jeugdgroepen die wilden meedoen wereldwijd in internationale teams verdeeld. West-Nederland zit in “Team 14” samen met de jeugdgroepen uit Polen, Engeland en Urbana (VS, Ohio).

“Het inspirerende thema van de actie is Formule 1, het doel van een actie is te helpen dat er focus is om de doelen die elke jongere voor zichzelf gesteld heeft te halen,” zegt teamleider William uit West-Nederland.

Marty, die voor de gelegenheid uit Urbana naar Nederland is gevlogen, presenteert samen met Matthias uit West-Nederland een live actie-magazine dat ze in alle gemeenten via livestream kunnen volgen. Ze beginnen met te zeggen dat we weliswaar veel gaan zien en horen van Formule 1 geweld, maar dat het hoofddoel met alles is dat jongeren persoonlijk een verbinding met Jezus krijgen met geloof voor hun eigen leven als christen.

Veel plezier en saamhorigheid met de jeugdleiders uit Engeland, Polen en Urbana

Waar gaat de actie over?

De campagne bestaat uit twee delen. BUK (Brunstad Jeugdclub) en Samvirk.

Concreet hebben de jongeren die willen deelnemen, in de loop van januari een plan opgesteld wat ze willen bijdragen aan hun vereniging (in Nederland georganiseerd door vereniging Active), om hun deelname aan de camps te financieren. Alles wat ze betalen, wordt volledig gebruikt om de deelname te dekken voor plaatselijke activiteiten, voor de camps in Noorwegen, inclusief accommodatie, eten en activiteiten. Voor jongeren onder de 18 jaar moeten de ouders hun deelname bevestigen. De clubs zorgen samen voor betaald werk en het toeleven naar de camps is een belangrijk onderdeel van de reis.

“Velen maken tijdens de camps beslissende keuzes om als discipel van Jezus te willen leven, en daarom is het een centraal onderdeel van ons zendingswerk dat de jongeren zich inspannen om daar te komen,” liet Peter Tischhauser, manager van BCC Event, al eerder weten.

Het tweede deel van de campagne bestaat uit het opvolgen van de spaarplannen op lange termijn die de 18- tot 26-jarigen in Samvirk (Coöperatie) realiseren. Velen van hen verblijven nu tijdens de conferenties bij hun ouders, dus het sparen betreft vooruitbetalingen totdat ze als volwassenen hun eigen accommodatie nodig hebben tijdens de conferenties. Daarmee verzekeren zij zich van een plek en krijgen ze kortingen voor hun accommodatie op Brunstad.

Hier een groep teamleiders uit Engeland, Polen, Urbana (VS, Ohio) en West-Nederland.

Traditie van vrijwillige inzet

De jeugdactie gaat ook over het voortzetten van de nalatenschap van degenen die gedurende vele decennia de gemeente hebben opgebouwd, niet in de laatste plaats via de internationale activiteiten op Brunstad.

De huidige generatie is erg geïnspireerd door de mannen en vrouwen die er vóór hen waren, “We willen deel uitmaken van de traditie die op Brunstad is begonnen, namelijk dat we bereid zijn tijd en geld in te zetten voor de gemeenschap. Wanneer vele duizenden mensen hetzelfde doen, wordt het een enorme kracht om Gods koninkrijk te verwezenlijken,” zegt Gjermund uit Bergen, Noorwegen.

De plaatselijke betrokkenheid brengt de actie tot leven, maar er is een goede dynamiek met degenen die strategische verantwoordelijkheid dragen in BCC.

“Vanuit de centrale organisatie worden systemen en tools aangereikt, maar het enthousiasme dat wordt gemobiliseerd door vrijwilligers in de plaatselijke gemeenten maakt het verschil,” zegt Berit Hustad Nilsen van het secretariaat van de BCC-federatie.

Alle jongeren verheugen zich tijdens de actiebijeenkomst die vanwege het tijdsverschil met Urbana waar de livestream werd gevolgd, tijdens de kleine uurtjes van de nacht werd georganiseerd
Letterlijk in beweging komen, hoort bij de actiemodus 😉

“Zo doen we het hier”

Vriendschappelijke wedstrijden en creatieve ingevingen hebben tientallen jaren bijgedragen aan resultaat en verdere ontwikkeling.

In 2012 is BCC begonnen met maandelijkse tv-uitzendingen om ons te helpen gefocust te blijven op het bereiken van onze gemeenschappelijke doelen.

Hustad Nilsen is ervan overtuigd dat dit een belangrijke oorzaak is geweest waarom er ook eenheid is ontstaan ​​tussen geloofsgenoten van over de hele wereld: “Het vieren van mijlpalen en behaalde doelen heeft ertoe bijgedragen dat het een feestelijke reis is geworden die de gemeente samen heeft gebracht tot één gemeente ondanks landsgrenzen en cultuurverschillen. Zo doen we dat hier. En alles wat we doen is gekoppeld aan het doel dat ons zo dierbaar is – namelijk om de levengevende boodschap te delen die Jezus aan alle mensen en nieuwe generaties heeft gebracht.

Zie de start van de actie-uitzending vanuit Brunstad met een indrukwekkend orkeststuk dat voor de gelegenheid is gecomponeerd:

De nieuwe actie zet jongeren in beweging.
Een groep enthousiaste jongeren zingt een actielied
Enthousiasme over de wedstrijdstand, Team 14 klimt omhoog in de rankings nadat de hashtag #govertical is gelanceerd.
Een Poolse en Engelse teamleider presenteren de stand van ons team.