Kerstvieringen in West-NL

De geboorte van Jezus, onze Verlosser, werd dit jaar in verschillende leeftijdscategorieën gevierd. Lees hieronder korte samenvattingen van de verschillende vieringen. (Over het kerstfeest met de jeugd lees je hier.)

Kinderkerstfeest

De zaal is versierd met ingepakte cadeautjes, lichtjes, kerstbomen en zuurstokken. De kinderen komen met nieuwsgierige gezichten de ontvangsthal in rennen, waar ze een muts krijgen met hun eigen naam, naast wat lekkers en drinken. Al snel wordt iedereen de zaal in gevraagd en begint het kerstfeest met zang en muziek. David Nooitgedagt vertelt met behulp van prachtige platen waarom Jezus voor ons naar de aarde is gekomen, en hoe we gelukkig kunnen worden door Hem te volgen. De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal. De verschillende groepen kinderen hebben een actieve bijdrage voor deze dag voorbereid: De jongsten zingen een kerstliedje voor de zaal, de middelste groep speelt het bekende kerstverhaal, en de oudste kinderen hebben een heuse quiz voorbereid waar de ouders actief aan mogen meedoen. In de pauze rennen de kinderen naar de verschillende tentjes waar eten precies naar hun smaak te vinden is, snoep, oliebollen, wafels en nog veel meer. Na de afsluiting door een bijdrage van de jeugd – een grappige musical en een cadeautje voor ieder kind – gaan de kinderen opgewekt en blij naar huis.

“Welke zal ik kiezen?”

Het ontvangstcomité had alles uit de kast getrokken!

Feestelijk versierde stalletjes en blijde gezichten

Voor ieder kind een kerstmuts met de eigen naam!

Het kinderkoor met een lied speciaal voor de gelegenheid

“Een kindje kwam in Betlehem…”

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft!”

De Juniors zingen “Er is een kindje geboren op aard”

Kerstconcert 26+

Als ik de kans krijg om meer dan twee dagen Kerst te vieren, dan doe ik dat graag. Ik schoof dan ook, samen met mijn vrouw, verwachtingsvol aan bij het kerstconcert op 2 december, speciaal voor de leeftijdscategorie 26 t/m 59 jaar.
We begonnen met een heerlijk buffet waar een ruime keuze was uit verschillende gerechten. Tijdens het eten was goed te horen dat mensen onophoudelijk gesprekken hadden met elkaar. Dat is ook niet vreemd wanneer je bedenkt dat we met zoveel gelijkgestemden in de zaal aan tafels zaten.
Het kerstconcert vanuit Brunstad begon. Tijdens het eerste deel werden diverse kerstliederen gezongen, en spraken Kåre J. Smith en anderen Gods woord. We hoorden wat de betekenis van kerst is, namelijk dat onze Verlosser is geboren en dat wij Hem na kunnen volgen. Echt christendom is om niet meer voor onszelf te leven maar alles te doen in de naam des Heren. Na deze mix van opbouw door liederen en toespraken was het tijd voor het dessert. Nu was er ook lokaal de gelegenheid om onze dankbaarheid aan elkaar te uiten, waar velen gebruik van maakten.

Geschreven door Eric

Kerstfeest voor 60+

Het was een feest om elkaar weer te zien als 60+ op een kerstfeest dat georganiseerd was door een groep jonge vrijwilligers.
We werden ontvangen in een heel mooi versierde zaal in de Schermer.
Na koffie met heerlijk krentenbrood begon Jan-Hein Staal met een gedeelte uit Lucas 2 waar geschreven staat over Simeon en Hanna, die ondanks hun hoge leeftijd in de tempel God dienden en de Messias verwachtten. Hij legde uit dat dit werkelijk godvrezende mensen moeten zijn geweest, dat zij op het juiste moment op de juiste plaats waren.
Het was fijn om ook veel andere vrienden te horen met een persoonlijk getuigenis, en om elkaar ongedwongen aan de tafels te spreken. Door de jeugd en een aantal anderen werden passende liederen gezongen, en tussendoor werd een heerlijk diner geserveerd. Het was allemaal top geregeld en we werden op onze wenken bediend.
Hartelijk dank, het was bijzonder fijn om elkaar (soms na lange tijd) weer te zien en te spreken!

Geschreven door Fenny

Bemoedigende gesprekken aan de feestelijk gedekte tafels

“Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien” (Luk. 2:30)

Deze meiden laten duidelijk zien dat je blij wordt door het blij maken van anderen!