Het kerstfeest voor de jeugd – ‘’Zie, hier ben ik’’

Na een volle, gezellige dag volgt in de avond van zaterdag 9 december een groot kerstfeest voor alle jongeren van BCC West-Nederland. De tekst uit Hebreeën 10:7 staat centraal: “Zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van mij geschreven – om uw wil, o God, te doen.’’ Wat betekent dit feest voor ons, jonge mensen?

Dat iedereen met verwachting naar het feest heeft uitgekeken, was wel te zien aan de stralende blik in ieders ogen. Met goede reden ook: er waren al veel voorbereidingen aan voorafgegaan. Een groep vrijwilligers had de decoratie op zich genomen en een enthousiast koor was al weken bezig de nummers in te studeren die gezongen zouden worden deze avond.

Overdag is onze jeugdgroep tussen de 12 en 26 jaar getrakteerd op een uitje naar de Efteling, maar zelfs daar in de wachtrijen, in de regen, werd er al nieuwsgierig gepraat over het feest. Bij aankomst verruilden de jongeren de natte kleding dan ook snel voor mooie jurken en strakke pakken, en binnen korte tijd zat iedereen klaar op zijn plek, waar het diner werd geserveerd.

Eerbied voor Jezus

Het jeugdkerstfeest is in BCC een geliefde traditie geworden. Het is een moment om met eerbied aan het leven van Jezus te denken, en we worden aangespoord om Hem na te volgen in ons eigen leven. Daarnaast is het ook enorm feestelijk, met veel zang, muziek en spel, helemaal in de sfeer van het volle jaar waarop we terugkijken; alle gebeurtenissen en activiteiten die we samen hebben meegemaakt. We merken dat we van elkaar houden, elkaar kennen en graag bij elkaar zijn. De boodschappen uit de Bijbel worden duidelijk en eenvoudig uitgelegd, en de voorbeelden van hoe dit echt werkt in je persoonlijke leven zien we steeds meer ook in elkaar! Het voelt als een voorrecht om hier deel van uit te maken.

Het thema van het feest dit jaar: “Zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van mij geschreven – om uw wil, o God, te doen” (Hebreeën 10:7) was groot te lezen op het scherm in de zaal. Deze woorden gaan over Jezus, maar wij horen dat wij door de genade waarmee Jezus kwam ook voor onszelf zo kunnen besluiten: om waar dan ook, er de rest van ons leven te zijn met het doel om Gods wil te doen.

Een hoopvol voorbeeld

Aan het begin van de avond kijken we naar een video met een toespraak van een van de voorgangers van BCC in Noorwegen, die afgelopen week is overleden. Het was een godvrezende man die de wereld over heeft gereisd om Gods Woord te verkondigen, en ook in onze gemeente op bezoek is geweest. Je kon aan hem merken dat hij van de jongeren hield. De indrukwekkende toespraak die we horen, is net als alle andere die we van hem herinneren, helemaal in lijn met de genoemde thematekst. Het is duidelijk dat hij het zijn leven lang heeft nagestreefd om Gods wil te doen. Toch horen we hoe deze man van nature, toen hij nog jong, was ook wel verlegen en twijfelend is geweest. Als je met die kennis kijkt naar alle liederen en toespraken die we van hem kennen, dan is dat ontzettend hoopvol: een voorbeeld hoe het ook met ons kan gaan! Het eerste lied van het koor was een door hem geschreven lied. 

Feestelijke afsluiting

Na het eerste gedeelte kwam het dessert, gevolgd door een tweede gedeelte met een show, en een knallend sfeervol lied van het koor, verschillende acts en liedjes opgevoerd door groepjes jongens en meiden, en een groot spel met een quiz en opdrachten, tot laat in de avond.

Wat het zo fijn maakt om samen dit feest te vieren, zijn de persoonlijke besluiten die velen hebben gemaakt om Jezus’ voorbeeld na te volgen. Gods wil doen is belangrijk voor ons. We merken wel dat het niet vanzelf gaat om aan zo’n doel vast te houden, maar juist daarom komen we zo graag samen, en hebben we het erover. Dat maakt ons extra enthousiast voor dit leven, en door hier trouw aan te zijn krijgen we het echt goed.

Jesse begon de avond met Hebreeën 7:10

Het feest gaat verder met spel en plezier