Opbouwende start van het zomerseizoen


Na in de wintermaanden gebruik te hebben gemaakt van de binnenlocatie in Houten, komen de leden van BCC West-Nederland op een zonovergoten dag weer samen onder een stretchtent in Zuidschermer.

Aan het begin van de dag komen meerdere jonge gezinnen naar voren, om hun baby aan Jezus op te dragen en door de gemeente te laten zegenen. De voorganger en enkele anderen bidden voor deze kinderen en hun ouders, en we wensen ze gezamenlijk in een lied toe dat ze veel vrucht mogen dragen in hun leven. Het is een aansporing om voor de kinderen en jongeren te blijven bidden en goede voorbeelden te zijn.

Lees ook: Wees welkom, gezegend kind – Brunstad Christian Church

Speciaal programma voor de kinderen

Het is ontroerend om alle kinderen van 3 tot 12 jaar naar voren te zien komen, waar ze enthousiast een lied zingen over “Ja zeggen” tegen de goede levensweg, waarop Jezus hun vriend is. Na het eerste deel vertrekken alle kinderen naar hun eigen kindersamenkomst, gegroepeerd in leeftijdscategorieën. Ze horen hoe fijn het is als je met allemaal mensen samenkomt die een besluit genomen hebben om voor God te leven. Daarom hebben we het zo fijn in onze gemeente, en daarom is het ook zo goed op Brunstad, tijdens de internationale conferenties. Het is niet zo raar dat we daar heel graag zijn! De kindersamenkomst heeft een feestelijk tintje met versiering, wafels en spelletjes.

“Hier ben Ik om Uw wil te doen

De samenkomst in de tent is een voortzetting van de boodschap tijdens de Pinksterconferentie op Brunstad. Voorganger David Nooitgedagt begint met een vers uit de brief aan de Hebreeën:

“De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus.” Hebreeën 13:20-21.

De diepe dankbaarheid voor onze grote Herder, Jezus Christus, die tegen zijn Vader zei: “Hier ben Ik, om Uw wil te doen”, komt naar voren in de verkondiging. We worden aangespoord om Hem te volgen in zijn gehoorzaamheid aan de Vader; Hij wil ons veranderen naar zijn beeld, en Petrus schrijft dat een voorwaarde daarvoor is dat we vluchten van het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Het verlangen naar deze innerlijke verandering leeft in veel harten, zo blijkt uit de korte toespraken en getuigenissen die erop volgen.

Voetbalwedstrijd voor de jeugd

Tijdens deze dag is er een flink aantal bezoekers uit BCC Twente aanwezig. Na afloop van de samenkomst organiseert Vereniging Active namelijk een voetbalwedstrijd voor de jongens- en meisjesteams uit West-Nederland en Twente. Een mooie gelegenheid voor de jeugd om elkaar te ontmoeten en vrienden uit andere gemeenten weer te spreken.