Kerstfeest 2022 Wie overwint, zoals Ik overwonnen heb

Het is elke keer een feest om als gemeente in West Nederland samen te komen, maar deze keer is het extra feestelijk om met jong en oud, van kinderen tot senioren, samen in één zaal te kunnen zitten voor onze kerstviering. Rij na rij zat vol met vrienden met dankbare harten voor de gemeenschap en eenheid die we beleven door het werk van Gods Geest en Woord.

Voor de gelegenheid is de kerkzaal van Kruispunt Vathorst in Amersfoort afgehuurd. Bij binnenkomst is in de foyer een koor te horen van blijde begroetingen en geanimeerde gesprekken. Het podium van de zaal is feestelijk versierd in kerstsfeer. Muziek en techniek zitten klaar, plattegronden wijzen je de weg en dan besef je hoeveel uren voorbereiding door velen hierin gestoken is!

De blijde kerstboodschap

Het thema van dit kerstfeest is: “wie overwint, zoals Ik overwonnen heb,” naar het woord van Jezus in Openbaringen van Johannes hst. 3:21. Dit hoort bij de boodschap van de engelen: “Vrede op aarde”, want ware vrede in je persoonlijke leven, thuis en in de gemeente, ontstaat alléén door de overwinning in navolging van Jezus.

Jezus bond op aarde als mens in de kracht van de heilige Geest de strijd aan met satan, en met de zonde in het menselijke vlees. Jezus was de sterkere die de sterke in het huis (zijn lichaam) overwon. Toen brak een nieuw tijdperk aan waarin dezelfde overwinning mogelijk werd voor het hele menselijke geslacht.

We zien een filmfragment waarin Kåre J. Smith naar aanleiding van de brief aan de Hebreeën hst. 2:14-15 uitroept: wat een blijde boodschap voor iedereen die met zijn hele hart verlangt naar bevrijding uit de macht van de zonde!

Jan-Hein Staal leest de eerste profetie die over Jezus in de Bijbel te vinden is, in Genesis 3:15, waar God tegen de slang in het paradijs al zegt dat er een tijd komt dat er met hem wordt afgerekend.

Veilig in Gods handen

Mattheus 2:13 staat hoe Herodes een wreed plan uitvoerde om de nieuwe koning der Joden om te brengen. Maar God waarschuwde Jozef en Maria om te vluchten met hun kindje en zij deden dat in geloof, zonder te weten waar ze terecht zouden komen, hoe lang ze in Egypte moesten blijven en waar ze van moesten leven. Ze wisten dat ze in de allerbeste Handen waren en zo is het ook voor ons, als we ons helemaal aan God overgeven.

Als we nog een bijdrage hebben gehoord, zien we een film waarin kinderen vertellen wat kerst voor hen betekent. Het is leuk om de serieuze en grappige antwoorden te horen. Bij een “kampvuurtje” op het podium praat Chris met een paar kinderen, verkleed als herders, over de geboorte van Jezus, wat in een filmfragment tot leven komt. Herdertjes en engeltjes verschijnen op het podium en vertederen ons met hun gezang.

Geef Jezus macht in je leven

David Nooitgedagt roept ons op om Jezus de macht te geven in ons leven. Als je Hem binnenlaat, dan laat je de sterkere binnen en kun je niet zeggen: “ik heb geen kracht”. Als Gods Geest in je is, dan ga je op je voeten staan, je heft je slappe handen en strekt je knikkende knieën, want Jezus spreekt altijd van overwinning. Hij vertelt over het lied van de engelen “Ere zij God in de Hoge”. Hem eer geven in je leven, betekent dat je Hem de macht geeft in je leven. En waar Hij de macht heeft, is het licht op aarde gekomen.

Zo horen we nog enkele bemoedigingen uit Gods woord van verschillende sprekers.

Geloofsgetuigenissen

Hierna horen we een heel aantal getuigenissen van jongeren en ouderen waaruit een groot verlangen spreekt om Jezus de macht te geven en daardoor te kunnen overwinnen zoals Hij overwonnen heeft.

Tijdens de samenkomst horen en zingen we verschillende prachtige liederen uit onze liederenbundel die de verkondiging onderstrepen. Tot slot zingen we gezamenlijk “Ere zij God”; de inhoud van dit oude en bekende lied zijn we door de samenkomst veel beter gaan begrijpen.

Aan het einde van dit inhoudsrijke kerstfeest is er nog even tijd voor onderling contact, voordat we allemaal weer naar huis vertrekken.