Israël: een land met historische en geestelijke betekenis voor christenen

“Welcome to Israel. Your life will never be the same.” Dit opschrift op het Ben-Gurion vliegveld in Tel Aviv was een belofte voor de indrukwekkende belevenissen die ons te wachten stonden.

Met een groep van zo’n vijftig jonge christenen uit onze gemeente in West-Nederland reisden we afgelopen oktober naar Israël. Vol verwachting stapten we uit het vliegtuig om verschillende historische plekken te bezoeken en meer te leren over de Bijbelse gebeurtenissen, ter inspiratie voor ons geloofsleven.

Deze dames hebben naar de reis uitgekeken!
Het reisgezelschap uit BCC West-Nederland
Opschrift bij aankomst op het vliegveld in Tel Aviv

Reis georganiseerd door vereniging Active

Als christelijke jongeren die meer wilden ontdekken over dit boeiende land namen we deel aan een Israëlreis georganiseerd door vereniging Active. De reis begon met een BCC-conferentie in het zonnige Shefayim, waarna we per bus het land doorkruisten.

Ter voorbereiding op de reis hebben we in Nederland al samen met onze reisleider een informatieve avond gehad, waarbij we stilstonden bij de plaatsen die we zouden bezoeken en hun geestelijke betekenis. Met deze achtergrondinformatie werkt het bezoeken van deze plaatsen als een extra bemoediging en aansporing voor ons leven als christen.

Feiten over de Israëlreis

  • Circa 50 deelnemers uit gemeente West-Nederland
  • Circa 600 deelnemers uit diverse landen aan de BCC-conferentie in Shefayim
  • Elke groep had een reisleider en elke touringcar een Israëlische gids die veel over het land weet
  • Rondreis langs diverse plaatsen met Bijbels-historische waarde

Clemens (tweede van links) vertelt over de Israëlreis. De dagen vol belevenissen werden vaak afgesloten met Bijbelonderwijs en geloofsopbouw.

Israël is als Gods volk een voorbeeld voor ons

Israël is de plaats waar de Bijbelse geschiedenissen zich afspeelden, waar Jezus leefde en zijn tekenen en wonderen gedaan heeft. Het volk Israël is van oudsher Gods volk (Jeremia 30:22). Het oude testament beschrijft hoe God voor zijn volk gezorgd heeft: hoe er tijden van voorspoed waren wanneer het volk Gods geboden hield, en rampspoed en zelfs ballingschap wanneer het volk van God afdwaalde.

 

Paulus schrijft in 1 Korinthe 10 over de uittocht uit Egypte en de fouten die het volk maakte. In vers 6 schrijft hij: “En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben.” Als christenen kunnen we leren van de vele parallellen tussen ons leven en de geschiedenis van Israël, ook in de recentere geschiedenis, zodat we behoed worden voor het kwade.

“En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben.”

1 KORINTHE 10:6

Een ritje op de kameel door de Negev woestijn
Een prachtig vergezicht vanaf de Golan hoogte, bij de grens met Syrië
Op bezoek bij de Bedoeïenen om hun cultuur en eetgewoonten te ervaren
Israëlische gerechten proeven tijdens een buffet in een van de hotels

Israël en de geschiedenis van het christendom

Nog steeds is God met Israël; dat blijkt uit de geschiedenis. Duizenden jaren lang zijn de Joden verspreid geweest over de wereld, maar toch zijn ze als volk met een Joodse identiteit bewaard gebleven. Steevast groetten ze elkaar met de bekende leus “volgend jaar in Jeruzalem.” Dit verlangen werd in 1948 eindelijk waarheid met de oprichting van de staat Israël.

Het is niet moeilijk om Gods hand hierin te zien. Hoe is het mogelijk dat zo’n klein landje stand weet te houden tussen de omringende landen die er vijandig tegenover staan? “In Israel, anyone in Israel, in order to be a realist you must believe in miracles,” zei David Ben-Gurion ooit, één van de grondleggers van de Israëlische staat. Wij geloven dat God zijn volk leidt en beschermt.

De verlossing door Jezus Christus gaat veel verder dan aardse voorspoed en bescherming.

 

Jezus is de Messias die aan de Joden beloofd was. Maar de verlossing door Jezus Christus is niet alleen voor de Joden en gaat veel verder dan aardse voorspoed en bescherming. In Handelingen 10 krijgt Petrus een visioen, waarin God hem duidelijk maakt dat ook de Romeinse hoofdman Cornelius in Caesarea het evangelie en de genade van de heilige Geest kan ontvangen, en met hem alle andere heidenen (niet-joden, waartoe ook wij behoren) die in Hem geloven.  Daarmee is de geschiedenis van Israël ook de geschiedenis van de christenen die als wilde twijgen op de saprijke wortel van de olijfboom (Israël) zijn geënt.

Bij het hotel waar de BCC-conferentie werd gehouden voor christenen in Israël.

Christelijke conferentie over Gods beloften

 

De aftrap voor onze reis was een krachtige conferentie in Shefayim, georganiseerd door Brunstad Christian Church (BCC). Samen met andere christelijke reisgezelschappen uit hoorden we over de geestelijke beloften voor wie oprecht voor God willen leven. We werden aangemoedigd om te leren van Jezus en Hem na te volgen, in de blijde verwachting dat Hij op een dag terugkeert naar de Olijfberg in Jeruzalem, die we later deze reis ook zouden bezoeken. Uit de getuigenissen van enthousiaste gelovigen, jong en oud, bleek hun dankbaarheid, en veel deelnemers namen besluiten die bepalend zullen zijn voor de rest van hun leven.

We werden aangemoedigd om te leren van Jezus en Hem na te volgen.

 

Tussen de samenkomsten door was er ruimte voor ontspanning, vriendschap en opbouw; wie op één van de warme Israëlische zomeravonden tussen de hotelgebouwen van het conferentiecentrum rondliep, had grote kans om groepen tegen te komen die aan het bidden of zingen waren, of samen over het geloof spraken.

Tijdens de conferentie was er gelegenheid voor persoonlijke geloofsgetuigenissen, waar veel mensen gebruik van maakten.

Rondreis langs Bijbelse plaatsen

Daags na de conferentie stapten we in de bus om de rondreis te beginnen; en daar in de bus begon de geloofsopbouw al, zodra de gids begon te vertellen over de plek waar we heenreden. Omdat onze reisleider zelf met enthousiasme vertelde over de Bijbelse gebeurtenissen, was het telkens alsof je er zelf bij was geweest.

Op onze reis bezochten we onder andere de Berg der Zaligsprekingen, en ‘Mount Precipice’, waar de schare uit Nazareth Jezus van de berg wilde werpen nadat hij in de tempel de profetieën van Jesaja over zichzelf had voorgelezen. Verder de nogal toeristische plekken die bekend zijn van de laatste dagen van Jezus – zoals Gethsemane, Golgotha, de Olijfberg of de Via Dolorosa.

Sommige plaatsen, zoals de Klaagmuur, zijn op zichzelf bijzonder om te bezoeken omdat zoveel mensen daar op verschillende wijze uiting geven aan hun geloof. Diverse andere plaatsen waar Jezus geweest is, zijn vandaag de dag vrij onbekend.  Toch wist de reisleider ook op die plekken het dagelijkse leven van Jezus ons levendig voor ogen te schilderen.

 

Bij de berg der zaligsprekingen, waar Jezus onderwijs gaf aan zijn discipelen: de welbekende Bergrede
De Olijfberg, waarvan we geloven dat Jezus hier op een dag terugkomt
Bij Mount Precipice, waar Jezus ooit ontsnapte aan een woedende menigte
Voor de Klaagmuur bij Jeruzalem

Het dagelijkse leven van Jezus

Op ongeveer 30-jarige leeftijd begon Jezus met zijn verkondiging, en Hij reisde samen met zijn discipelen rond; Hij onderwees hen en de scharen die tot Hem kwamen en verrichtte tekenen en wonderen. Vóór die tijd was zijn leven aan de buitenkant niet zo bijzonder; de evangeliën vertellen er weinig over. Maar geestelijk gezien is juist die periode van enorme betekenis. De profeten vóór Jezus en de apostelen na Hem, hebben wel veel over die jaren geschreven. Tijdens deze ‘gewone jaren’ vond in Hem de ontwikkeling en groei plaats waardoor Hij de Verlosser kon worden voor degenen die Hem gehoorzamen (Hebreeën 5:7-9).

Tijdens deze ‘gewone jaren’ vond in Hem de ontwikkeling en groei plaats waardoor Hij de Verlosser kon worden voor degenen die Hem gehoorzamen

Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de Bergrede; wat Jezus daar sprak was een vrucht van die jaren in het leven van Jezus vóórdat Hij deze beroemde toespraak hield. Jezus had zelf jarenlang naar deze geboden geleefd; Hij sprak vanuit zijn eigen leven. Daarom stonden zoveel mensen versteld van het gezag waarmee Hij sprak (Lukas 7:28) – en daarom namen ook de Schriftgeleerden aanstoot en wilden ze hem uit de weg ruimen. Door deze reis in Israël kregen we meer begrip van dit dagelijks leven van Jezus, waarin Hij verbinding had met zijn Vader en Hem in alles gehoorzaamde, en dat maakte indruk op ons.

's Avonds is er tijd voor Bijbelonderwijs en samen zingen bij het kampvuur of in het hotel
Een Israëlische dans op de boot van het meer van Galilea

Waakzaam en gewapend

Door de geschiedenis heen zien we Israëls afhankelijkheid van God, en tegelijkertijd hebben ze zich altijd moeten wapenen vanwege hun vijanden. In een opleidingskamp van de Israëlische antiterreureenheden, Caliber 3, kregen we hierover aanschouwelijk onderwijs: we werden een dag lang getraind in zelfverdediging, schietkunst, uithoudingsvermogen en discipline. Net zoals Israël waakzaam en gewapend is tegen vijandelijke aanvallen, kan ik gewapend zijn tegen het kwaad (de zonde) dat ik in mijzelf tegenkom. Gebed en Gods Woord zijn daarbij krachtige wapens.

Een les in zelfverdediging bij antiterreureenheid Caliber 3

Een vernieuwd perspectief

De Israëlreis heeft bij mij en mijn reisgenoten een diep verlangen bewerkt om in onze dagelijkse omstandigheden Jezus na te volgen; we hebben een vernieuwd perspectief gekregen, om niet gericht te zijn op de dingen van deze aarde, maar in verbinding te staan met de hemel en vast te houden aan de belofte van Jezus’ wederkomst. Na wat we op deze reis hebben meegemaakt ben ik ervan overtuigd dat ook voor ons geldt: “Welcome to Israel. Your life will never be the same.”

Zoveel belevenissen en geloofsopbouw: een reis om nooit te vergeten!