Een Romeinse feestavond

Op een zaterdagavond in maart is het groot feest voor de jongeren van BCC West NL. De jeugdgroep van BCC Twente is die avond te gast, en als extra bijzonderheid ook de deelnemers van het jeugdprogramma A-team uit twee verschillende regio’s in Duitsland. Na een succesvol bezoek in oktober verheugden zij zich om hier opnieuw te zijn.

Message to the Romans

Sinds enige maanden is er een internationaal project gaande rondom de brief die Paulus aan de Romeinen schreef: ‘’Message to the Romans’’. Deze avond staat het leven van Paulus centraal, om een beter beeld te krijgen van de persoon achter dit bekende Bijbelboek. De zaal is dan ook volledig versierd in Romeinse stijl.

De avond start met een realistische film over Paulus’ bekering, gemaakt door BCC Media.

Bij het avondlicht, in een streng bewaakt huis, volgen we een groep jongeren die een bezoek aan Paulus brengt. Paulus is blij met deze groep enthousiastelingen, en begint te vertellen over zijn leven. Eerst stond hij bekend als Saulus, de christenjager. Hij was enorm ijverig om christenen te vervolgen, toen hij door Jezus vanuit een verblindend licht werd geroepen. Hij bekeerde zich compleet tot christen en begon nu met eenzelfde ijver het evangelie te verkondigen.

Paulus vertelt verder dat zo’n bekering een heel nieuw, hemels en licht leven geeft, wat niets op aarde je af kan pakken. Het bewijs van deze laatste uitspraak zien we in de laatste scène van de film. Een oude, stralende Paulus staat op het punt om te sterven in de gevangenis. ‘’Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop volbracht, en heb het geloof bewaard.’’

Wie is Paulus voor ons?

Speciale gasten David Nooitgedagt en Jan-Hein Staal voeren hierna met Hugo een panelgesprek over het leven van Paulus. Wat hierbij naar voren komt is ten eerste de enorme ijver van Paulus, waardoor God hem kon gebruiken en waardoor hij, nadat hij door Jezus geroepen werd, zoveel heeft betekend voor alle christenen toen en nu. Daarnaast wordt geschetst hoe groot Paulus’ liefde was voor zijn naasten, hoe hij in verschillende situaties met grote moed alles opofferde om hen iets te geven van het licht dat hij had gekregen.

Het wordt steeds duidelijker dat de Bijbelboeken geenszins stoffige oude teksten uit lang voorbijgegane tijden zijn, maar juist hulpmiddelen en richtlijnen die ontzettend actueel en levendig zijn!

Met een aantal persoonlijke getuigenissen benadrukken een paar jongeren uit elk van de twee gemeenten het belang van de boodschap die ze gehoord hebben. De ijver en het enthousiasme werken aanstekelijk!

De avond wordt vervolgd met een dessert en een uitgebreide bonte avond met spel, liedjes en voordrachten. Het brede gezelschap, met een mengelmoes van mensen, talen en culturen zorgt voor een gezellige sfeer en een avond gevuld met humor.