BCC Zomerconferentie: “De weg van de waarheid is de levensweg.”

Met grote dankbaarheid kijken we terug op een inhoudsrijke, opbouwende zomerperiode, waarin we met bijna 9.000 geloofsgenoten uit alle werelddelen samenzijn tijdens de zomerconferentie begin augustus. Het is een periode waarin het persoonlijke geloof en de gemeenschapsbanden zijn versterkt.

Elke zomer organiseert Brunstad Christian Church twee conferenties, en dit jaar zijn de Nederlandse gemeenten uitgenodigd voor de tweede conferentie. Het is een hoogtijperiode in het gemeenteprogramma, een onvergetelijke ervaring voor deelnemers in alle leeftijdsgroepen.  

Op de samenkomsten staat de woordverkondiging vanuit de Bijbel centraal, dat wordt aangevuld met persoonlijke getuigenissen, samenzang en gebed. Foto: BCC.

Kåre J. Smith spreekt over Jezus die de Waarheid is.

Jezus is de waarheid 

De zaal stroomt vol voor de openingssamenkomst op dinsdagavond 1 augustus, en de deelnemers zoeken een plaats, met grote verwachtingen voor de 8-daagse zomerconferentie. Na samenzang en gebed spreekt Kåre J. Smith over de waarheid, waarbij hij citeert uit Johannes 14 vers 6 (HSV): “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.”  

Jezus is de Koning van de waarheid; Hij ís de waarheid, de smalle weg die ten leven leidt (Matteüs 7:14). Als we de waarheid over onszelf erkennen en liefhebben, komen we op de weg van het leven, zo horen we tijdens de samenkomst. Het kost iets van onszelf om de waarheid te erkennen, want het wijst ons op de slechte neigingen van onze natuur. Maar juist door die waarheid (Jezus) aan te nemen, krijgen we hulp om te veranderen, en worden we bevrijd van die slechte neigingen. Het lied dat volgt vat de boodschap heel goed samen: 

 “Weet dat de waarheid de levensweg is;
Waarheid, ervaar hoe onmisbaar die is!
Waarheid, die zal je bevrijden en je het licht binnenleiden.
Wandel in ’t licht van de waarheid, zo klaar, 
Dan wordt de waarheid in jou openbaar.” 

Wegen van de Heer 268
Composer & Author: Pauli Sander
© Skjulte Skatters Forlag 

Drukte na de samenkomst, als de deelnemers zich scharen in de rijen voor het afhalen van de maaltijd. 
Rondom de zaal zijn diverse terrassen ingericht die uitnodigen tot samen eten en goede gesprekken.

De sfeer zit er goed in!

De DR1V-actie brengt mensen en gemeenten samen rondom een spannende eindrace.

Het gehoorde in praktijk brengen 

René uit BCC West-Nederland is één van de 1.600 deelnemers uit Nederland. Voor hem is aanwezig zijn op de conferentie enorm versterkend, vertelt hij. “Ik ben zo dankbaar dat je hier merkt dat de andere deelnemers ook het evangelie naleven. We staan wereldwijd in dezelfde ontwikkeling.”

Tijdens de zomerconferentie wordt ook aan specifieke doelgroepen gedacht. Zo kunnen de 67-plussers in een eigen ruimte in alle rust hun lunch nuttigen. René was aanwezig tijdens de seniorenmaaltijd waar de Oostenrijkse deelnemers een gevarieerd programma verzorgden met muziek en opbouwende filmpjes. Een leuke anekdote: “We kregen de gelegenheid wat wals danspasjes te leren, maar we ontdekten dat dit nog niet zo snel geleerd is.”

En wat neemt hij van de conferentie mee naar huis? “Persoonlijk heb ik des te meer het besef gekregen dat je elk moment van je leven het gehoorde in praktijk moet brengen, anders is alle samenkomstbezoek tevergeefs.”

René met zijn vrouw Albertje

Trouw op mijn plek 

Ook Mirjam uit BCC West-Nederland vertelt over haar dankbaarheid voor de conferentie. “Onze kinderen genieten enorm, er is zoveel te doen. En doordat het steeds meer een vertrouwde plek is geworden voor ze, kunnen ze ook zelf erop uit gaan en met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Het is echt een zegen voor ons gezin!”

Met haar twee jongste kinderen was Mirjam aanwezig tijdens de kindersamenkomst speciaal voor Nederlandssprekende 3- tot 5-jarigen. “In de bijbel staan veel verhalen over geloofshelden. Deze keer ging het over David die leeuw en beer versloeg om de schapen te beschermen. Hij leerde om op God te vertrouwen en kon zo de reus Goliath verslaan. De kinderen leren al jong om ook zo’n held te worden door te vertrouwen dat God ons bij alles wil helpen! Het is heel fijn dat ze dit in de eigen taal kunnen horen, en heel laagdrempelig.”

Mirjam heeft ook voor zichzelf veel hulp gehad aan de samenkomsten. “Ik besef hoe groot het is om trouw te leven op de plek die God mij gegeven heeft. Ik mag er op vertrouwen dat ik in alle omstandigheden genade en kracht krijg om de weg met Hem te gaan!“

Een van de hoogtepunten was een feest met actie én geestelijke opbouw: de afsluiting van de DR1V-actie.

Een vrolijke stemming in de zaal tijdens het actiefeest. Foto: BCC.

Tweensday met activiteiten voor 11- en 12-jarigen…

…met aansluitend Bijbelonderwijs.

Kinderkoren uit verschillende landen, waaronder Nederland, zingen tijdens het kinderconcert.

De lunches voor senioren geven gelegenheid tot onderling contact en bemoediging.

Een kindersamenkomst met een musical over Jozef, de slaaf die koning werd en zijn volk kon zegenen.

Voor de kinderen van 3-5 jaar is er een speciale kindersamenkomst, hier in het Nederlands voor de Nederlandse kinderen.

Aandacht voor het Bijbelverhaal over David.

Jongeren uit BCC West-Nederland bedienen een heuse stroopwafelkraam, en de wafels vinden gretig aftrek. Foto: BCC