Piet Wondergem – een man van weinig woorden

Op 24 augustus 2023 werd onder veel belangstelling van familie en vrienden onze broeder Piet Wondergem uit Middelburg begraven. Piet, een man van weinig woorden, maar wat hij zei kwam uit zijn hart. Hij zocht naar de waarheid en was geïnteresseerd in de verkondiging van Gods Woord.

Een beproefd leven

In 1980 kwamen Piet en zijn vrouw Nel in contact met de gemeente. Er groeide een hechte band met het gezin van Jaap en Jo Loijenga en God voegde hier meer vrienden aan toe. Huize Wondergem was een gastvrij huis, waar plaats was voor gemeenschap tussen christenen. Over lange afstanden rijden naar samenkomsten of conferenties werd nooit moeilijk gedaan.

Piet was van beroep meubelmaker, maar werkte later bij een bank. Vele jaren was hij penningmeester in het bestuur van de lokale christelijke gemeente in Zeeland (Middelburg). Hij werd vanaf zijn 44e beproefd door gezondheidsproblemen, maar hij klaagde nooit. Piet is 81 jaar oud geworden.

“Blijf trouw

Aan zijn kinderen gaf hij als boodschap mee: “Blijf trouw”. Hiervan getuigden zij tijdens de herinneringsdienst. De tekst op de rouwkaart luidde: “Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht.” (Psalm 90 vers 1) De acht kinderen van Piet zongen uit de zangbundel Amandelbloesem lied 47: “Geslacht op geslacht, getuigt van uw macht. Ja, U bent een toevlucht, geslacht op geslacht!”

Tijdens de uitvaartdienst las David Nooitgedagt een gedeelte van Psalm 90: “Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. (…) Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent? Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.” Als we God vrezen, dan houden we van God en dan vrezen we ervoor om iets te doen wat Hem niet behaagt. Als we elke dag zo leven, krijgen we een wijs hart. Dan verenigen we ons ook met God in zijn verbolgenheid over de zonde.

Hem welbehaaglijk

Tijdens de herinneringssamenkomst, ’s avonds, las Aad Bosma uit 2 Korinthiërs 5. In vers 8 en 9 staat: “Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn.” Dan wordt onze geest, ons gedachtenleven, ook levendgemaakt met Hem, door Zijn Geest.

Rijk van Oord noemde specifiek over Piet en zijn vrouw Nel, dat zij tussen veel christenen in Zeeland leefden, maar een bijzonder verlangen hadden naar God en liefde tot de waarheid.

Het zijn niet de mensen voor de microfoon, die alleen dit leven openbaren. Piet was een man van weinig woorden. Zijn getuigenis bestond soms slechts uit één zin, maar die kwam uit zijn hart. In de eeuwigheid geldt alleen in hoeverre wij het sterven van Christus in ons lichaam hebben omgedragen, en dus het leven van Jezus openbaren.

Nel Wondergem besloot de herinneringssamenkomst met het uiten van haar dankbaarheid voor haar man en voor God Die hun levensweg heeft geleid. Het was een ontroerend getuigenis.