Message to the Romans: Bijbelstudieproject over heiligmaking 

In februari is een boeiend Bijbelstudieproject van start gegaan voor de jeugd vanaf 12 jaar. Aan de hand van de brief van Paulus aan de Romeinen krijgen de jongeren uitleg over het centrale thema ‘heiligmaking’. Het project heeft tot doel jongeren begrip bij te brengen van Gods Woord en een verlangen op te wekken tot heiligmaking in hun leven. 

Gedegen voorbereiding en kick-off 
Voorafgaand aan het project was er een opwarmfase, met vanaf 8 januari elke dag een podcast via de podcast-app van BCC. Deze fase was erop gericht om de jongeren een algemeen inzicht te geven in het thema. Ze werden aangemoedigd om de Romeinenbrief te lezen, om zo op de best mogelijke manier voorbereid te zijn op het project. Elke donderdag was er een podcast over de historische achtergrond van de Romeinenbrief. 

Op vrijdag 2 februari hield de jeugdgroep van gemeente West-Nederland een kick-off voor het Bijbelstudieproject. Middels een panelgesprek met enkele voorgangers en jongerenwerkers kregen de circa 150 jongeren inzicht in de achtergrond en belangrijke onderwerpen van de Romeinenbrief. Daarna was er tijd om met je groepje de tekst door te lezen, en de gewoonlijk zo levendige jeugdgroep nam serieus te tijd om de brief te doorgronden.  

Chris (27) is een van de jeugdwerkers in BCC West-Nederland die zich met grote gedrevenheid inzet voor het project, en hij vertelt er dan ook graag over:

“Het project Message to the Romans is een hulp om de jeugd enthousiast te maken voor de Bijbel en voor het evangelie. De Romeinenbrief wordt ook wel de Bijbel in het klein genoemd, het is een brief waarin beknopt het hele evangelie wordt uitgelegd. Het doel van deze Game Nights is om jongeren meer te leren over de boodschap van de Romeinenbrief: Er is een uitweg uit de zonde, die binnenbrengt in heiligmaking! Dat is een boodschap die de mensen kan redden, bewaren en volmaakt gelukkig kan maken in tijd en eeuwigheid.

Het onderwerp ‘heiligmaking’ is ook voor tieners essentieel om goed te begrijpen. Zonder heiligmaking blijft alles hetzelfde, dan is het hele christenleven eigenlijk ‘pointless’ – maar heiligmaking brengt je steeds dichter bij God, en zorgt voor ontwikkeling in het leven: je hoeft niet dezelfde te blijven, maar krijgt meer en meer deel aan Gods eigen natuur! Dat is wat naar voren komt op deze avonden, in de video’s, animaties en spellen die we aangereikt krijgen van BCC Media.

Het materiaal helpt om de boodschap actief naar de jongeren toe te brengen, passend bij de manier waarop zij het best leren. De spanningsboog van jongeren is vaak heel kort, mede door hoe content op sociale media steeds sneller de aandacht vangt. Daarom is de afwisseling tussen korte themafilms en spellen een goede manier om de boodschap van de Romeinenbrief over te brengen.

Als er iets blijft hangen van deze boodschap, al is het maar één Bijbeltekst, of één aha-moment van iets dat ze willen toepassen in hun leven, dan heeft de avond al eeuwigheidswaarde gehad. Dan komt dat door Gods genade die over dit werk is – en dan is de avond meer dan geslaagd.”

Opperste concentratie bij het lezen van de Romeinenbrief.

In groepjes proberen de jongeren de tekst te doorgronden.

De jeugdgroep tijdens de kick-off op 2 februari. 

Game nights 
Vanaf februari tot aan het jongerenkamp met Pasen zijn er drie hoogtepunten, de zogenaamde “Game nights”. Dit zijn interactieve thema-uitzendingen, aangevuld met groepsopdrachten, waarbij de plaatselijke jeugdgroepen op een boeiende manier met het thema kennismaken. 

In BCC West-Nederland vond de eerste “Game night” plaats op vrijdagavond 16 februari. Een groep jongvolwassen jeugdwerkers had de avond voorbereid, en kreeg versterking van extra vrijwilligers om er een heuse Romeinse belevenis van te maken. De spelbegeleiders gingen gekleed in Romeinse gewaden en te midden van Romeinse elementen, zoals zuilen, tenten en allerlei attributen waanden de jongeren zich terug in de tijd.   

Tijdens de avond werden momenten van woordverkondiging en themafilms afgewisseld met spelmomenten. Hierbij werden jongeren in groepen verdeeld en kregen ze opdrachten bij verschillende posten in het gebouw. Door deze opdrachten uit te voeren, konden ze munten verzamelen om een puzzel op te lossen. 

Chris en Julian geven uitleg over de Game night.

Puzzelen met informatie en stukjes tekst die betrekking hebben op de Romeinenbrief

Puzzelen met informatie en stukjes tekst die betrekking hebben op de Romeinenbrief

Puzzelen met informatie en stukjes tekst die betrekking hebben op de Romeinenbrief.

Samenwerken tijdens een van de posten

En opdrachten waarbij je goed moet nadenken!

Krijg antwoorden op je vragen 
In de hele periode vanaf januari tot het Paaskamp op Brunstad hebben de jongeren mogelijkheid om vragen in te zenden, via de app. Enkele van deze vragen zal internationaal voorganger, Kåre J. Smith, behandelen in de podcast, en diverse andere vragen worden schriftelijk beantwoord in de app. Vanaf februari is er op donderdag een fictieve audio-vertelling, waarin ze worden meegenomen in het leven in de gemeente in Rome, in het jaar 57. 

Toewerken naar het Paaskamp 
Er is een oplossing die een einde kan maken aan alle nood, lijden en kwaad, zowel voor de enkeling als voor de wereld. Die oplossing is heiligmaking – Gods reddingsplan voor de mensen. Dit thema zal tijdens het Paaskamp 2024 worden uitgediept, met krachtige visuele en muzikale middelen. Het doel is dat de thema-avond een avond wordt die de jongeren zal bijblijven voor de rest van hun leven. 

Een diepgaand onderwerp gaat prima samen met ontspanning en plezier