Kick-off kinder- en jeugdwerk

Na de zomerstop in het programma van BCC West-Nederland is het enorm belangrijk om de visie van het kinder- en jeugdwerk weer duidelijk voor ogen te hebben. Een groep van 50 kinder- en jeugdwerkers trapt het seizoen af met een kick-off waar deze visie duidelijk naar voren komt.

Een voorbeeld voor de kinderen en jongeren

David Nooitgedagt onderstreept het belang van de persoonlijke trouw van een mentor, en het doel van het jongerenwerk, dat de jongeren wedergeboren worden en in verbinding komen met Jezus. Iemand die werkt met kostbare zielen, zoals onze kinderen en jeugd, moet er zelf ook naar zoeken om wedergeboren te worden, zoals staat in Johannes 1 vers 13. Zo iemand krijgt interesse in het hemelse, en kan luisteren naar Gods stem. En dan krijg je kracht die je van jezelf niet hebt. Met alleen goede normen en waarden, kun je al een voorbeeld voor anderen zijn, maar dan zal je merken dat je snel kracht te kort komt. Onze eigen reacties, bijvoorbeeld ons eigen rechtvaardigheidsgevoel, staan ons in de weg, er is behoefte dat we leren scheiding te maken tussen vlees en geest, zodat we tot blijvende hulp voor anderen kunnen worden. (Joh. 3:5-6.)

Aad Bosma haalt aan dat we zijn binnengekomen in het werk van God. Wij als kinder- en jeugdwerkers mogen helpen om de kinderen en jeugd aan God te binden. Wij kunnen een voorbeeld zijn in onze woorden en daden en door onze geest. Als kinderen en jongeren aan hun voorbeelden denken, dan zouden ze gestimuleerd moeten raken om in de bijbel te lezen en dichter bij God te komen. Heb je een leven met God en spreek je enthousiast over God, dan ben je een gezant vanuit de hemel. Ons voorbeeld kan jongeren leren dat een leven met God een geweldig leven is.

Aad Bosma

David Nooitgedagt

Sociale veiligheid

Een belangrijk onderdeel is een presentatie door Jelte over sociale veiligheid. We willen een veilige kerk zijn waar de geloofsopbouw tot zijn recht kan komen. Iedereen in onze gemeente moet kunnen zeggen dat hij/zij zich veilig voelt. Om sociale veiligheid te waarborgen is het belangrijk een open gemeente te zijn waardoor een niet-pluis gevoel of een gebeurtenis direct gemeld kan worden bij de juiste personen en waardoor we preventief kunnen werken om ongewenste situaties te voorkomen.

En aan deze preventie wordt die middag direct gewerkt. Alle deelnemers komen in groepjes bij elkaar rondom hun eigen activiteiten, zoals kindersamenkomsten, clubs, ijshockey, voetbal, muziek. Per onderwerp werd een risico-inventarisatie en evaluatie gemaakt, en kwamen andere praktische punten en sociale en fysieke veiligheid aan bod. 

We zijn dankbaar voor de grote groep jongeren in BCC West-Nederland die hun tijd en talenten willen inzetten voor onze kinderen en jongeren.

Groepen zitten samen voor praktische zaken

Andreas vertelt de groep over ijshockey

Heidi vertelt over de RIE voor de kinderclubs

Jongeren luisteren aandachtig

Jelte vertelt over sociale veiligheid

Mentoren luisteren naar de presentatie