Godsvrucht – een door en door gelukkig leven

De zaal van BCC West-NL in Houten zit vol – bijna 300 personen. Een grotere groep mensen heeft niet vaak in deze zaal gezeten. Vanuit het hele land én het buitenland zijn familie en vrienden gekomen om samen met Sabine en Andreas de start van hun huwelijk te vieren.

Het bruidspaar loopt binnen op de gezamenlijk gezongen woorden van WvdH 355 “Laat ons God en onze Here allen saam als uit één mond nu van harte prijzen, eren in deez’ feestelijke stond.”

David Nooitgedagt legt uit dat deze bruiloft van Sabine en Andreas zelf in alle stilte had mogen gebeuren, zonder veel ruchtbaarheid voor hun eigen persoon. Maar toch was hun uitdrukkelijke wens dat deze dag een feest zal zijn waar de jongeren en de boodschap vanuit Gods woord centraal staan. Sabine en Andreas zijn met heel hun hart christen, en de jeugd in de gemeente ligt hen al jaren op het hart. Hun wens is dat deze avond een opwekking wordt, vooral voor de jongeren.

“Mijn hulp is van de Heere”

Jan-Hein Staal haalt de tekst aan die op de trouwkaart staat, en die ook als klein kaartje op iedere stoel in de zaal ligt: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt.” Psalm 121 vers 1-2. Dit is een pelgrimslied. Wij zijn als pelgrims op weg naar Sion. Als er dingen op onze weg komen, dan mogen we onze blik omhoog richten en dan weten we waar onze hulp vandaan komt. Jan-Hein bedankt Sabine en Andreas dat zij voor deze godsvrucht hebben gekozen. Paulus schrijft aan Timotheüs (1 Timotheüs 3 vers 16) over het geheimenis van de godsvrucht. Dit geheim kon hij niet beter uitleggen dan door het leven van Jezus. Door de godsvrucht komen wij binnen in Gods plan met ons leven. Door godsvrucht ligt onze toekomst in Gods hand. Wat er ook gebeurt, door een leven in godsvrucht krijg je een door en door gelukkig leven. Van Timotheüs weten we dat hij een van de meest godsvruchtige mensen was die in zijn tijd leefden. En toch schrijft Paulus aan hem in hoofdstuk 4  vers 7: “Oefen je in de godsvrucht.” Dit gaat door, ons hele leven.

Van David Nooitgedagt horen we wat godsvrucht betekent in de praktijk. Namelijk dat we bij keuzes niet te rade gaan bij vrienden of familie, maar bij God. Wij verwachten onze hulp van de Here. Dat is ook zichtbaar in Sabine en Andreas. Zij zijn vrij, vrij van allen, om allen te dienen.

Jan-Hein Staal spreekt over Psalm 121 vers 1-2

David spreekt over de godsvrucht

Sabine en Adreas

Sabine en Adreas

God stuurt nauwkeurig

“Godsvrucht is voor mij dat ik Gods gedachten boven mijn eigen gedachten stel.”

Voor de pauze horen we het bruidspaar zelf. Sabine uit haar dankbaarheid voor het evangelie en dankbaarheid dat God nauwkeurig haar voetstappen in het leven stuurt. Zij bemoedigt met name de jongeren in de zaal dat God het allerbeste met ons voor heeft. Ook bedankt ze haar ouders, dat Gods woord altijd op de eerste plek stond in hun huisgezin, en dat ze zo ootmoedig zijn geweest dat God hen heeft kunnen leiden. Andreas vult hierop aan: “Godsvrucht is voor mij dat ik Gods gedachten boven mijn eigen gedachten stel. Ik weet als mens toch niet wat het beste voor mij is? Daarom is mijn leven op Gods woord gebouwd.”

Johan en Caroline, de ouders van Sabine, vertellen dat zij als ouders veel hulp hebben gehad aan Sabine, die 14 was toen zij in contact kwamen met de gemeente. Op zo’n jonge leeftijd ging zij in de kerk al de discussie aan met ouderlingen over Bijbelse onderwerpen. Sabine heeft zich door God laten leiden, en een rechte weg gelopen in haar leven.

Het bruidspaar die hun dankbaarheid uit

Johan en Caroline, de ouders van Sabine, zingen een lied

Vele dankbare harten

Het is nog een uitdaging om de vele dankbare harten binnen de beschikbare tijd te horen. Velen, voornamelijk jongeren, getuigen van de hulp en de bemoediging die zij persoonlijk van Sabine en Andreas hebben ontvangen. Bijvoorbeeld in de samenwerking voor de kinderen en jeugd, zoals tijdens clubs of sport. Ook de humoristische anekdotes ontbreken niet. Een leven in godsvrucht is een ontspannen en interessant leven!

Heel passend zijn ook de vele liederen die deze avond worden gezongen, zowel uit Wegen van de Heer als zelfgeschreven teksten.

De jeugdgroep van BCC West-NL zong een zelfgeschreven lied om hun dankbaarheid te uiten.

Daarna was het feest nog niet voorbij. Tot in de vroege uurtjes werd genoten van zang, humor, dans en lekker eten.