Geven naar draagkracht

Een rechtvaardig giftenmodel voor de BCC-gemeenten

Vanaf het begin van de gemeente zijn de activiteiten van de gemeente mogelijk gemaakt door giften. Om ervoor te zorgen dat de komende generaties dezelfde mogelijkheden hebben, is het nodig dat de gemeenten financieel gezond en draagkrachtig zijn. Daarbij wil BCC de inzamelingen op een zo rechtvaardig mogelijke manier organiseren.

Net als veel andere kerken en goededoelenorganisaties zijn wij voor het uitvoeren van onze missie, het zendingsbevel van Jezus, afhankelijk van  giften van mensen die deze missie graag willen ondersteunen. Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs: “Ieder moet geven wat hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of onder dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief.” 2 Korinthe 9:7.

Door deze giften konden de gemeenten in de afgelopen jaren samenkomen voor geloofsopbouw en zich inzetten voor de verspreiding van het evangelie. Om ervoor te zorgen dat de volgende generaties dezelfde mogelijkheden hebben, is een draagkrachtig en duurzaam financieel beleid nodig voor de gemeente, zowel plaatselijk, nationaal als internationaal.

Wat is een rechtvaardig giftenmodel?

BCC wil de gifteninzamelingen op een rechtvaardige manier organiseren, in overeenstemming met hoe de Bijbel over geven schrijft. Maar er kunnen verschillende meningen zijn over wat rechtvaardig is: Is het rechtvaardig dat ik hetzelfde bedrag geef als wat de anderen geven, of moet ik mijn giften aanpassen aan de mate waarin ik zelf deelneem aan de activiteiten van de gemeente? Of is het rechtvaardig om te geven op basis van mijn draagkracht?

Op verzoek van de leden heeft een projectgroep van de internationale BCC-federatie zich over deze vraag gebogen. Daarbij hebben zij onderzoek gedaan naar aspecten die van invloed zijn in de verschillende landen die ieder hun eigen financiële en fiscale kaders hebben. Het doel van het project was niet om meer inkomsten voor de gemeente te genereren, maar om de lasten eerlijker te verdelen op basis van de draagkracht van het individu.

De projectgroep leverde een goed doordacht giftenmodel op en in 2022 hebben enkele gemeenten in Noorwegen dit model in de praktijk getest. Uit de evaluatie hiervan bleek dat veel gemeenteleden het model als positief en rechtvaardig ervaren, en dat het model met name de lasten verlicht van degenen die een wat lager inkomen hebben. Het model sluit ook beter aan bij het Bijbelse uitgangspunt zoals Paulus dat in zijn brieven benoemt, namelijk dat wie meer heeft ook meer geeft en wie minder heeft geen gebrek hoeft te lijden (2 Korinthe 8:15).

Lees verder op de site van BCC Nederland: