Geloof in God – ook in de ouderdom

Tegen lunchtijd schuift een vijftigtal BCC-leden aan de tafels aan, in een sfeervol en gezellig ingerichte zaal in de stolp in de Schermer. Tijdens een smaakvolle lunch wordt de tijd goed benut om elkaar te begroeten en te spreken.

Na het eten is er tijd voor een paar zeer opbouwende, opwekkende en geloofsversterkende bijdragen. Aad Bosma vertelt over zijn vader, die toen hij oud was en niet meer uit bed kon komen, bezig was met de verzen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vanaf vers 16:

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. (Ook als de ouderdom komt met zijn gebreken en kwaaltjes.) Want dit is de wil van God en Christus Jezus voor u. (Het is tot onze heiliging!) Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet.

In de ouderdom hoeven we niet uitgeblust te worden. Hierbij haalt Aad ook het getuigenis van de onlangs overleden Alie Boshuizen aan, die tijdens haar leven altijd de profetische woorden van Gods trouwe dienaren op waarde heeft geschat, en daardoor zelf de profetische geest heeft bewaard!

Een vast geloof

Eén van de grote gevaren in de ouderdom is gemopper. Aad moedigt aan om daar ver verwijderd van te blijven. Bid voor de mensen. En al kun je niets meer doen, je kunt je verblijden.

Jan-Hein Staal spreekt over Abraham als geloofsheld, maar noemt ook dat Abraham zo niet geboren was!  God deed een enorm werk in Abraham juist in zijn ouderdom. In de bijbel kunnen we lezen, dat Abraham zó bang was dat iemand hem zou doden, met de bedoeling om vervolgens zijn (knappe) vrouw Sara te huwen… dat ze net deden alsof Sara Abrahams zus was, in plaats van zijn vrouw! Dat klinkt nog niet bepaald heel moedig en geloofsvol!

Toen Abraham al hoogbejaard was en door God op de proef werd gesteld om Izak te offeren, had hij door en door vertrouwen en geloof in God. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was Izak zelfs uit de doden op te wekken. Hebreeën 11 vers 17 en 18. En toen Izak hem vroeg: ”waar is het lam om te offeren?” antwoordde Abraham: ”God zal zichzelf voorzien van het lam.” In plaats van allerlei dingen te zeggen die het geloof hadden kunnen ondermijnen, plantte Abraham hier ook een vast geloof in het hart van zijn zoon Izak.

Vier jubilarissen

Heel interessant is het ook om van vier jubilarissen te horen over hun levensgeschiedenis, en hun persoonlijke zoektocht naar God. Vier van de 60+ zijn allen dit jaar 70 geworden. Vanuit hun verschillende achtergronden, zochten zij God, en vertellen nu hoe God personen op hun pad bracht en hun leven zo richting de gemeente leidde! Iets waar zij allemaal tot op de dag van vandaag dankbaar voor zijn.

En toepasselijk lied tijdens deze dag is:
Geloof in God, al in je kindertijd. Geloof in God ook in je lentetijd.
Geloof in God als je volwassen bent. En in de ouderdom, die zoveel moeiten kent.

Wegen van de Heer 265
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 

De dag wordt afgesloten met een leuke boottocht, vanaf Alkmaar langs de Schermer; ideaal om zowel de omgeving als elkaar beter te leren kennen. Al met al een bemoedigende en samenbindende dag!